Bofors Luftvärnsförenings

utbildningsaktivitet och dokument arkiv


                                                                                                                                                                                          

 

Klicka på länkar nedan för att se inbjudan och information om respektive aktivitet

 

Datum

Aktivitet

Sammanhållande

2024-05-15

Katarina Tolgfors om Sveriges utrikes-och säkerhetspolitik

Göran Sundmar

2024-05-03

Vårresa till Åland

Mats Karlsson

2024-04-17

Möte med Roger Djupsjö om Ukraina

Leif Lundin

2024-04-01

Marsch runt Möckeln

Anders Dättermark

2024-03-12

Luftvärnet i Sverige och utomlands

Göran Sundmar

2024-02-22

BofLv Årsmöte

Leif Lundin

2024-01-31

Ronnie Erhard Karlskoga kommun På gång i Karlskoga

Leif Lundin

2023-12-05

Filmafton

Bo Winqvist

2023-11-15

Volvos historia med Bengt Berglund

Göran Sundmar

2023-10-11

Cecilia Beckman om vår lokala industrihistoria

Göran Sundmar

2023-10-07

Höstresa till Linköping

Leif Lundin

2023-08-26

Mumblingsdagen 2023

Göran Sundmar

2023-05-27

Vårresa till Stockholms norra skärgård

Göran Sundmar

2023-05-15

Diplomat Axel Wernhoff

Leif Lundin

2023-05-10

Visning luftvärnssystem MSHORAD

Göran Sundmar

2023-04-19

Provningsverksamhet i Indien

Anders Hagberg

2023-03-15

FOS Kent Ahlqvist

Göran Sundmar

2023-01-18

BofLv årsmöte 2023

Leif Lundin

2023-01-20

Diplomat Jan Lundin

Göran Sundmar

2023-01-18

FDS För din Säkerhet

Björn Edström

2022-12-14

Filmafton

Bo Winqvist

2022-11-09

Övergivna platser

Jan Jörnmark

2022-01-12

Historien om Bofors stationsområde

Monica Näsman

2022-09-29

Höstresa till Karlsborg

Göran Sundmar

2022-09-20

Resa till Gardermarchen i Danmark

Anders Dättermark

2022-09-14

Flygare vid LokaBrunn

Bo Winqvist

2022-08-25

BofLv Golfmästerskap

Eva Hyvarinen

2022-08-20

Invigning av Tuggenområdet

Göran Sundmar

2022-05-21

Vårresa till Munkfors och Karlstad

Göran Sundmar

2022-03-16

Volvo 1956 till 2006

Bengt Berglund

2022-02-17

Årsmöte 2022

Leif Lundin

2021-12-01

Filmafton

Bo Winqvist

2021-11-03

Full fart framåt med Karlskoga kommun

Kalle Selander

2021-10-06/13

Bofors i freds- och krigstid

Sivert Gustafsson

2021-08-11

Bofors under mellankrigstiden

Cecilia Beckman

2021-06-16

Bildvisning - Eldrörstillverkning

Göran Sundmar

2021-06-02

Föredrag För Din Säkerhet

Björn Edström

2021-05-19

Bildvisning - Axplock ur B-pilen

Magnus Ahlberg

2021 02-04

Digital träffpunkt

KGA kommun

2021-03 till 06

Guidning onsdagar vid tuggen

Göran Sundmar

2021-03-24

Bildvisning från Bofors bildarkiv

Leif Lundin

2021-03-11

Inbjudan till motions/marschträning

Anders Dättermark

2021-02-18

BofLv Årsmöte 20201

Göran Sundmar

2020-10-21

M777 Ballistik, Skjutprov i Indien

Anders Hagberg

2020-09 till 11

Guidning onsdagar vid tuggen

Göran Sundmar

2020-09-16

Luftförsvarsgruppcentral LGC W52

Hans-Ove Görtz

2020-08-19

Alfred Nobel och Ragnar Sohlman

Cecilia Beckmann

2020-05-16-17

Vårresa till Stockholms norra skärgård (INSTÄLLD)

Göran Sundmar

2020-04-21

Karlskoga och Bofors (INSTÄLLD)

Jan Jörnmark

2020-04-01

Bofors i freds- och krigstid (INSTÄLLD)

Sivert Gustafsson

2020-03-21

För din säkerhet (INSTÄLLD)

Per Aspeli

2020-03-11

Kompenscentrum för Energetiska Material

Johan Petri

2020-02-13

BofLv Årsmöte 2020

Göran Sundmar

2020-01-22

Information kring samarbetsgrupp Karlskoga kommun

Peter Svensson

2019-11-12

Filmafton

Bo Winqvist

2019-11-06

Information om FMTIS verksamhet

Stefan Svahn

2019-10-09

Föredrag om U137 i Karlskronas skärgård

Rolf Lindén

2019-09-29

Höstresa till Engelsbergs Bruk

Göran Sundmar

2019-09-18

Föredrag om Héroults Elektriska Stål startade vid Öfalla

Erik Andersson

2019-08-27

Studiebesök vid Forcit Explosives

Göran Sundmar

2019-08-14

Möte med Chefen för Militärregion Väst

Peter_Hederstedt

2019-07-03

VM i Dynamiskt Sportskytte på Villingsbergs skjutfält

Göran Sundmar

2019-06-14

Uppvisning av Stridsvagn 103C-modell i skala 1:5

Sten Engström

2019-05-03/05

Vårresa till Karlskrona

Göran Sundmar

2019-04-10

Försvarsmaktens personalförsörjning

Per Brodén

2019-03-16

Informationspåverkan

FU Örebro län

2019-03-13

DIVAD projektet och berättelse om Singapore

Jan-Olov Blix, Leif Lundin

2019-02-14

Årsmöte 2019 BofLv

Göran Sundmar

2019-01-23

Information om krisberedskap i Karlskoga kommun

Mats Johansson

2018-12-11

Bofors Luftvärnsförening 80-årsjubileum

Göran Sundmar

2018-11-14

Möte med Överste Jonas Lotsne

Jonas Lotsne

2018-10-10

Luftvärnet 75år

Urban Schöön

2018-10-02

Presentation av 40mm Mk4

2018-09-29

Höstresa till Finspång

2018-09-19

70 års jubileum lvakan 40 mm m/48 L/70 uppföljning

Nils Johansson

2018-08-29

70 års jubileum lvakan 40 mm m/48 L/70

Nils Johansson

2018-05-19/20

Vårresa till Stockholms södra skärgård

2018-04-18

RBS70 50år jubileum

2018-03-21

Utveckling och utprovning av Fältartilleripjäs FH 77A

2018-03-17

Information om Rysslands militäroperativa förmåga

FU Örebro län

2018-03-10

Totalförsvarsinformation - grundkurs

FU Örebro län

2018-02-08

Årsmöte 2018 BofLv

2018-01-24

Information om Karlskogas framtidsplaner

2017-12-06

Filmafton 2017

2017-11-15

Föredrag om Robot 15

2017-10-25

Möte med Stefan Bratt

2017-10-11

Föredrag om Vaberget i Karlsborg

2017-10-04

Invigning av Stålväggen med Maria Larsson

2017-09-17

Höstresa till Motala

2017-09-07

Villingsberg och övningen Aurora

2017-08-23

S-vagnen 50 år

2017-05-20/21

Vårresa till Karlsborg och Skövde

2017-04-20

Säkerhetsläget runt Östersjön

2017-03-18

FU Utbildning ”För din säkerhet

2017-03-08

RB98 IRIS-T som SL-variant

2017-02-09

Årsmöte 2017 BofLv

2017-01-25

Framtidsvision för Tuggenområdet

Hans Bergh Nilsson

2016-12-14

Filmafton 2016

Bo Winqvist

2016-11-16

Föredrag av Hans-Ove Görtz

 

2016-10-26

Föredrag av Anders Jansson Om Karl Emanuel Jansson och sitt arbete vid UD

 

2016-10-23

Bofors Luftvärnsförenings Höstresa till Karlstad och Kil

 

2016-09-14

Kallelse, Bofors 40 mm L/60 80 år

 

2016-08-24

Föredrag av Kenneth Hedegård och Mats Karlsson om Bofors transportavdelning under ca 50 år, från mitten av 1940-talet till mitten av 1990-talet. 

 

2016-05-21 och 22

Bofors Luftvärnsförenings Vårutflykt till Göteborg 21-22 maj 2016 avresa kl. 06.30, Stallet, Bofors

 

2016-05-11

Rickard O. Lindström kommer att berätta om framtagningen av Försvarsmaktens nya pansarfordon samt ett axplock av andra projekt

 

2016-04-19

Presentation av den nyutgivna Volvoboken om Bofors betydelse för Volvo som underleverantör sedan 1925 av Bengt Berglund

Göran Sundmar

2016-03-30

Studiebesök hos Karlskoga Hammar & Hejarsmide

Bo Winqvist

2016-02-11

Årsmöte 2016 med föredrag om ARCHER av idag

 

2015-12-07

Filmafton

Bo Winqvist

2015-12-05

Höstutflykt till Eskilstuna

 

2015-11-26

SAAB 3D-Printing

Owe Nilsson

2015-11-02

Föredrag om 3D-Tomografi

Rebecka Eriksson

2015-10-13

Föredrag om svenska marinen

Patrik Selling

2015-08-19

Rundvandring i Tuggenområdet

 

2015-05-23

Vårutflykt till Halmstad

 

2015-05-06

Understöd i dagens svenska armé del2

Andreas Andersson

2015-03-12

Understöd i dagens svenska armé

Roland Käll

2015-02-12

Årsmöte med föredrag av om den stora branden i Västmanland.

Tobias Karlsson

2015-01-22

Invasionen i Normandie 1944

Kjell Sunesson

2014-12-09

Filmafton

 

2014-10-22

Forskningsprojektet Vasakanon

Bertil Björkman, Fred Hocker

2014-10-08

Gunfire-Brittiskt artilleri under andra världskriget

Stig H. Moberg

2014-09-27

Höstutflykt till Västerås Flygmuseum och Regementets dag i Enköping

 

2014-09-10

Försvarsmaktens verksamhet på Villingsbergs Skjutfält

Ulf Hahne

2014-05-23

Vårutflykt till Finland och Sveaborg, Artillerimuséet i Tavastehus samt Pansarmuséet i Parola.

 

2014-04-29

Föredrag om främjande av Svensk försvars materiel

Magnus Ingesson

2014-04-23

Föredrag om TV-serien Hemliga svenska rum

Melker Becker

2014-04-15

Studiebesök Kanonverkstaden

 

2014-04-03

Gripens utveckling från C till E

Henrik Söderqvist

2014-02-27

Försvarsforum i Örebro

 

2014-02-18

Föredrag om Saab Barracuda

 

2014-02-13

Årsmöte med föredrag av Hembygdsförening om
”Bofors från ett Karlskogaperspektiv”

Sif Eklund

2014-01-23

Försvars Forum Hur mår försvaret

Försvarsutbildarna

2013-12-11

Filmafton

 

2013-11-17

Höstutflykt till Kristinehamn och Karlstad

 

2013-11-13

Karlskoga Bergshistoria – från forntid till nutid med inriktning Bofors stål

Allan Hede

2013-10-03

Nutida Svensk säkerhets- och försvarspolitik

Stig Fransson

2013-09-25

Villingsbergs skjutfält och  dess historia och verksamhet

Conny Nyblom

2013-06-08

Vårutflykt till Såtenäs Trollhättan och Göteborg

 

2013-05-15

75-års Jubileum Program

Anders Hagberg

2013-03-22

Svenskar i strid

Anders Carlén

2012-12-17

Filmafton

 

2012-11-22

RBS 70 Next Generation Sight

Lars Liljegren

2012-11-17

Bussresa med besök på Garnisonsmuséet i Linköping, Flygvapenmuséet och Markstridsskolan i Kvarn

 

2012-10-31

Visning av ARCHER

 

2012-08-29

Studiebesök BTC pjässamling

 

2012-06-09

Vårutflykt med besök på Arlanda flygsamlingar och kustförsvarsbatteriet Arholma, LV3 museum.

 

2012-04-16

Dynasafe

Jörgen Björkman

2012-03-26

Carl-Gustav, en svensk framgångssaga

Leif Jilsmo

2012-02-23

Årsmöte samt föredrag om Bofors jordbrukstraktorer och hur de utvecklades till att bli artilleridragare.

Mats Karlsson

2012-01-24

Metacon, från Kanoner till Bränsleceller

Kurt Dahlberg, Slavica Djuric

2011-12-12

Filmafton

 

2011-12-12

Bussresa till Sveriges försvarsfordonsmuseum, ARSENALEN i Strängnäs

 

2011-11-17

3D Mapping

Leif Haglund

2011-05-28

Vårutflykt Bussresa till Skåne med besök på Artillerimuseum och Hässleholms fordonsmuseum

 

2011-05-11

Bofors 40 Mk4
Lars Pihlström

2011-03-15

Neuron

Jonas Hamberg

2011-02-24

Årsmöte med föredrag av hemlig gäst

 

2011-01-26

ERSTA

Birger Kindrot

2010-12-16

Föredrag och Filmafton

Sören Wigren

2010-11-08

Erfarenheter från Kosovo med Christina Lundberg Karlskoga Församling

Kristina Lundberg

2010-10-27

Föredrag av årets flygare Kjell Nordström

Kell Nordström

2010-08-21

Studiebesök Axel Components i Kristinehamn

 

2010-08-26

Livet i Kanonstaden Karlskoga under krigsåren med Näcken

Bertil Johansson

2010-06-12

Vårutflykt Bussresa till Oscarsborgs fästning i Oslofjorden

 

2010-04-20

Studiebesök Livslängdsteknik och ammunitionssäkerhet

 

2010-01-20

Bertil Boström Ett liv med kanoner

 

2009-12-10

Filmafton

 

2009-11-17

Studiebesök hos Nammo LIAB i Lindesberg

 

2009-10-01

Från forntida maskinartilleri till morgondagens Archer

Stig Fransson

2009-06-13

Vårutflykt till Ryttmästarbostället i Skövde

 

2009-04-22

SWEDEC - Totalförsvarets amm- och minröjningscentrum

Anders Johansson

2009-03-25

Försvar av Norska gränsen under 2:a världskriget

Sven G Eriksson

2009-02-19

Årsmöte och föredrag om vildsvin

Sören Karlsson

2009-01-22

NLAW

Christer Axelsson

2008-12-08

BAE Security

Hans Kindroth

2008-11-13

RBS 15

Anders Skeppstedt

2008-10-08

Bantam

Axel Odelberg

2008-09-17

Finska vinterkriget

Uno Larsson

2008-05-31

Utflykt 2008

 

2008-05-07

70års-jubileum

 

2008-04-16

Hemvärnet

Anders Domhagen

2008-03-12

Hägglunds och SEP

Carl-Gustav Löf

2008-02-21

Årsmöte och uppföljning HVM

Lars Liljegren

2008-01-31

Elektromagnetiska vapen

Magnus Karlsson

2007-12-06

AMOS

Börje Nyquist

2007-09-18

Gripen och Flygmuseet i Malmslätt (Bilder)

 

2007-09-11

Med Zeppelinare på tjänsteresa

Mauritz Sahlin

2007-06-16

Vårutflykt till Göteborg (Bilder)

 

2007-05-29

FOI - Försvarets Forskningsinstitut

Helena Bergman

2007-05-09

SBD i Eskilstuna

Martin Vestin

2007-03-14

LEMUR

Tomas Erlandsson

2007-02-22

Årsmöte och Fälthaubitsen i Indien

Gunnar Ekman

2007-02-01

Försvaret idag och i morgon

Göran Mårtensson

2006-12-14

ECOM – European Common Missile

 

2006-11-15

Artillerisystemet Archer

Nils-Ove Gustafsson

2006-10-12

HVM – High Velocity Missile

 

2006-06-11

Vårutflykt till Brattforsheden (Bilder)

 

2006-05-10

Bofors Test Center

 

2006-04-12

Från Dynamit till Slurry

Roger Holmberg

2006-03-23

RBS 70 Simulator

Ove Engström

2006-02-23

Årsmöte och Försvarsutbildarna

 

2005-12-07

Bofors Luftvärnsförening – En historisk återblick (Bilder)

 

2005-11-16

Stealth – konsten att göra sig osynlig

Carl-Gustav Svensson

2005-10-12

BAE Systems Bofors

Christer Henebäck

2005-09-22

NBC-fordon

Lars-Olof Blomberg

2005-08-24

Ballistiska laboratoriet

Sven-Eric Johansson

2005-06-18

Vårutflykt till Fredrikstad och Halden            (Bilder)

 

2005-04-20

Saab Training Systems

Ulf Ölen

2005-02-16

Årsmöte

 

2005-01-27

BAMSE

 

2004-11-11

KCEM - KompetensCenter för Energetiska Material

Erik Nilsson

2004-10-27

Eurenco

Johan Dahlberg

2004-09-16

Försvarsforskning i europeiskt perspektiv

Bengt Anderberg

2004-06-12

Vårutflykt till Helsingborg                                  (Bilder)

 

2004-05-12

Stridsvagn S

Åke Mårdh

2004-03-25

Luftkriget i Irak

Rickard Svensson

2004-02-11

Årsmöte och Metal Storm

Ola Stark

2004-01-28

Räddningsverket och NCO

Alf Rosberg

2003-12-11

Kulltorp - Explosivämnesteknik

 

2003-11-25

Besök på A9

Lars Jonasson

2003-10-21

Vapenverkan och Skjutfältsnatur

Torsten Rönn

2003-09-11

Excalibur

Mikael Take

2003-05-24

I Arns fotspår                                                        (Bilder)

 

2003-05-15

65års-jubileum                                                       (Bilder)

 

2003-04-10

Med Haubits 77 i Indien

Håkan Resare

2003-03-06

SAK 57 Mk3

Denny Petersen, Lena Gillström

2003-02-26

Årsmöte och Elektrotermisk Kanon                   (Bilder)

Sten Johansson

2003-01-30

Utlandstjänstgöring i Försvarets tjänst

Bill Forsberg

2002-11-21

Saabs UAV-program

Hans Berglund

2002-10-17

Ugglan – Försvarets UAV-system

Sören Widmark

2002-09-14

Besök på Karlstad Universitet

 

2002-08-16

Artilleridemo på Villingsberg                              (Bilder)

 

2002-06-15

Robotmuseum i Arboga                                       (Bilder)

 

2002-05-23

BAMSE-systemet under produktion

Torbjörn Saxmo m. fl.

2002-02-20

Årsmöte och Abraham-systemet                         (Bilder)

 

2002-02-06

JAS 39 Gripen

Håkan Brandt

2001-11-07

Bofors och Alfred Nobel samt Bofors Industrimuseum

Rolf Lindelöf

2001-09-25

BILL på Stridsfordon 90

 

2001-06-16

Utflykt till Karlsborgs Fästning och Museum

 

2001-05-02

Bofors Defence – Möjligheter i framtiden

Magnus Ingesson

2001-03-29

Bolide – Vår senaste luftvärnsrobot

Åke Söderlindh

2000-11-28

Meteor och IRIS-T – Senaste generationen jaktrobotar

Ulf Hellberg

2000-11-01

Taurus MPS – En blick in i framtiden

Joachim Wickman

2000-09-14

ROLF – Rörlig Operativ Ledningsfunktion

Claes Sundin

2000-06-17

Besök vid Armémuseum i Stockholm                 (Bilder)

 

2000-04-05

Neutralitet – En svensk livslögn

Roger Johansson

2000-03-14

Taurus – En ny generation Stand-off vapen

Leif Samuelsson

2000-01-25

MBT LAW

Björn Käll

1999-11-26

Moderna torpeder och andra undervattensvapen

 

1999-10-27

Kanonluftvärnets födelse

Stig Fransson

1999-09-01

Framtidens artilleri – Från FH 77 A till APS 07

Berndt Gustafsson

1999-06-19

Utflykt till Pansarmuseet i Axvall

 

1999-05-11

A9 Garnisonsmuseum och Artilleriets simulatorutbildning

 

1999-03-16

57 Mk3 och 40 Mk3

Mikael Branting

1999-01-28

ASRAD-R – Vårt nya autonoma Lv-robotsystem

Rolf Lindelöf, Per Liliegren