2002-01-12

 

Örebro FBU-Förbunds vandringspris för bästa förening år 2000

 

   

 
Örebro FBU-Förbunds vandringspris för bästa förening år 2000 i rekrytering av medlemmar överlämnas av representanter från Riksförbundet och Örebro till ordförande Rolf Lindelöf.

Priset överlämnades vid en enkel ceremoni i Alfred Nobels Laboratorium i Björkborn.

Vår goda rekrytering är med anledning av Bofors Luftvärnsförenings utbildning på hög teknisk nivå och intressanta områden i försvarsupplysning.