1999-06-02

Medaljutdelning

Den 28 april 1999 utdelades utmärkelser till våra föreningsmedlemmar för hedersamma insatser i Bofors Luftvärnsförening. Det skedde vid en speciell ceremoni i Bofors STALLET där Örebro FBU Förbund hade bett Försvarsdirektör Mats Brandberg att förrätta den högtidliga utdelningen. Mottagarna var (i ordning på bilden) Rolf Lindelöf, Carl Ljungquist, Torsten Boman, Hans Tjus, Karl-Gunnar Möller och Arne Berglund. Dessa tilldelades Förbundsmedalj i Silver, utom Arne Berglund som hedrades med Riksförbundets Förtjänstmedalj i Silver.

Dessa hade inte tillfälle att deltaga vid den egentliga utdelningen, som skedde vid FBU Förbundstämma i Villingsberg den 20. mars. Då mottog Ivan Åslund och Frank Brunstedt Riksförbundets Förtjänstmedalj i Guld, plus att Göran Sundmar, Sten Hallkvist och Olle Olsson tilldelades Förbundsmedalj i Silver.