Tuggenområdet

 

 

Kontaktpersoner för guidning vid Tuggen.JPG

 

Bofors första Prov/Skjutplats

 

Bofors skjutbana med kulfång 1914.JPG

 

 

Bofors körbana

 

Körbanan R 22,3 m till yttre stenrad.JPG

 

Test av kanon vid testbanan.jpg

 

Bofors trätugg

 

Industrivedgården  A8716  1940-09-04   Int o Ext  Kraftst..jpeg