Program – 2021:

 

6/10 och 13/10

Bofors i freds- och krigstid

Flera tillfällen

Inbjudan till motions/marschträning

Flera tillfällen

Guidningar vid Tuggen

Flera tillfällen

Digital Träffpunkt Karlskoga kommun

 

 

 

Kommande (preliminärt):