Bofors Luftvärnsförenings historia 


Vår stolta och ärevördiga Bofors Luftvärnsförening bildades formellt i början på året 1938.  

Det var under tider med förväntad ofred i Europa. Med stort förutseende och stark känsla för Bofors och bygdens luftförsvar grundade Bertil Boström vår förening.  

Bofors Luftvärnsförening har sedan dess haft en obruten aktiv verksamhet kring det som alltjämt är väsentligt, nämligen ett effektivt och modernt luftförsvar.  
 
 

Verksamheten 1937-1938 

Bofors Luftvärnsförenings första uppgift var att "...verka för frivillig utbildning av befäl till ortens luftvärn och luftbevakning" . (Utdrag ur föreningens Upplysnings- och värvningsskrift utformat av föreningens första styrelse.)  

Boforsområdet hade behov av luftvärnsskydd. AB BOFORS hade kanoner och ammunition. Landstormsförband avsedda för utbildning av frivilligt befäl för Infanteriet fanns tillgängliga. Detta var bakgrunden till att Bofors Luftvärnsförening bildades.  

Den första kursen startade i Bofors hösten 1937. Kursen var en landstormsofficerskurs, LOK 1 Lv, och avsåg att ge fänriks kompetens. Instruktör och ansvarig var Kapten Ragnar Lindblad, Lv 1, sedermera Generalmajor och Luftvärnsinspektör 1946-1953. Konstruktörer, ingenjörer och skjutledare för 40 mm Lvakan, 7,5 och 10,5 cm Lvkan vid AB BOFORS utgjorde instruktörer i pjästjänst. Kursen avslutades den19 maj 1938 med slutprov i Karlsborg.  

Då andra världskriget bröt ut och mobilisering anbefalldes vid Bofors Luftvärn den2 september 1939, kunde de då planerade och utbildade luftvärnsförbanden organiseras under befäl av Bofors Luftvärnsförenings medlemmar. Detta som ett resultat av en framgångsrik fortsatt kursverksamhet.  

Bofors Luftförsvar 1939 

Sammansättningen av Bofors Luftförsvar från 1939 var ett antal Lv-batterier, plus ett spärr-ballongkompani, som till del betjänades av personal ur Bofors Luftvärnsförening.  

Ledningen skedde från en luftvärnscentral som var insprängd i ett berg inom Boforsområdet. Till centralen var anslutet ett antal observationstorn placerade i en ringrunt Boforsområdet. Dessa torn ingick i ett luftbevakningskompani.  

Sammanlagt ingick mer än 30 pjäser i Bofors Luftförsvar. Fyra av de fem pjäs-batterierna bestod av pjäser beställda av utländska kunder. Dessa pjäser beslagtogs vid krigsutbrottet av Svenska Staten.  

Spärrballongerna var engelska, som slitit sig och hamnat i Sverige. 

Bofors Lv

 

Bofors Luftförsvar 1940 

Chefen för arméns förslag till luftförsvaret av Bofors- området (Ast/Orgskr. 7 Juli 1940) sändes till AB BOFORS för samråd avseendedisponering av bolagets tjänster. Luftförsvaret kom att organiseras och grupperas med följande Lv-förband:  

40 mm Lvakan-troppar  
Björkborn, Bofors, Boåsen 
Rävåsen och Degerfors 

7,5 cm Lvkan-batterier  
Karlberg, Aggerud  
och Brickegården 

8 cm Lvkan-batterier  
Labbsand och Gelleråsen 

10,5 cm Lvkan  
Ingick i Brickegårdsbatteriet 

Sammanlagt över 30 pjäser, varav 6 pjäser var AB BOFORS egendom.  

 

Första styrelsen:  

Ordförande 

B. Boström, Kapten 

V. Ordförande 

E. Selin, Civ.ing. 

Sekreterare 

K. Appelqvist, Civ.ing. 

Kassör 

E. Spiik, Löjtnant 

Materialförvaltare 

G. Carlsson, Ing. 

Ledamot 

E. Nilsson, Folkskollärare  
(Ordf. i Landstormsföreningen) 

Styrelseordförande genom åren:  

Bertil Boström 

1938-1946 

E. Spiik 

1947-1952 

K.E. Jansson 

1953-1955 

Ivar Åslund 

1956-1958 

S.Hultgren 

1959-1971 

Bengt Lindberg 

1972-1978 

Lennart Avesand 

1979-1987 

Stig Johnsson 

1988-1989 

Rolf Lindelöf 

1990-1991 

Willy Wilhelmsson 

1992-1994 

Per-Erik Haraldsson 

1995-1997 

Rolf Lindelöf 

1998-2001 

Gert Öjendal 

2002-2008 

Anders Hagberg

2008-2015 

Göran Sundmar 

2016-  


 
 

 

Bertil Boström, Bofors Luftvärnsförenings grundare och förste ordförande, började sin karriär vid Bofors som chef för Bofors Skjutfält. Denna befattning hade han från 1 Maj 1928 till 31 december 1933. Därefter blev han försäljningsdirektör och svarade för en framgångsrik export under många år. Huvudprodukten blev 40 mm Lvakan L 60, som verkligen låg rätt i tiden.  

Från 1938 och under perioden för andra världskriget var han tillika divisionschef för Bofors Luftförsvar.  

Detta foto är sannolikt det första av honom som anställd vid BOFORS, och dessutom utan uniform. Som militär avancerade han från löjtnant i Marinen till major i Luftvärnets reserv.