Invigning av stålväggen och stålugn i Björkborns museum