Bofors Luftvärnsförenings styrelse år 2020

Befattning

Namn

Tel.

 

 

 

Hedersordförande

Rolf Lindelöf                            

042-21 57 77

 

 

 

Ordförande

Göran Sundmar

070-690 32 42

Vice ordförande

Tomas Karlsson                        

072-450 10 94

Sekreterare

Leif Lundin                       

073-446 16 31

Kassör

Eva Hyvärinen

0586-73 32 16

 

 

 

Ledamöter

Mats Hjälmroth                       

073-446 15 94

 

Ulf Josén

0586-73 31 74

 

Björn Edström

070-347 58 95

 

 

 

Suppleanter

Anders Persson

072-467 01 96

 

Mats Karlsson

070-555 71 64

 

 

 

Revisorer

Bo Winqvist                             

073-446 12 01

 

Gert Öjendal

072-742 58 85

 

 

 

Revisorsuppleanter

Anders Hagberg                                 

0586-73 31 35

 

Christer Larsson

070-368 22 59

 

 

 

Representanter i

Göran Sundmar

070-690-32 42

Förbundsstämman

Tomas Karlsson                       

072-450 10 94

 

Björn Edström

070-347 58 95

 

Leif Lundin

0586-816 31

 

Anders Persson

072-467 01 96

 

Ulf Einefors

073-668 23 00

 

Valberedning

Sven Strömberg

073-668 24 52

 

Henrik Jonsson

073-668 23 73

 

Hans Andersson

0586-73 34 31

 

 

 

Webb redaktör

Tomas Karlsson

072-450 10 94