Bofors Luftvärnsförenings styrelse år 2018

 

Befattning

Namn

Tel.

 

 

 

 

 

Ordförande

Göran Sundmar

0586-523 55

070 690 32 42

 

Vice ordförande

Tomas Karlsson

072-450 10 94

 

Sekreterare

Leif Lundin

073-446 16 31

 

Kassör

Eva Hyvärinen

0586-73 32 16

 

 

Ledamöter

Mats Hjälmroth

0586-81 594

 

Ulf Josén

0586-73 31 74

 

Björn Edström

070-347 58 95

 

 

Suppleanter

Anders Persson

073-446 40 96

 

Mats Karlsson

0586-571 64

 

 

Revisorer

Bo Winqvist

073-446 12 01

 

Stefan Jerrelind

0586-73 35 33

 

 

Revisorsuppleanter

Anders Hagberg

0586-73 31 35

 

Gert Öjendal

0586-72 58 85

 

 

Representanter i Förbundsstämman

Göran Sundmar

0586-523 55

 

Tomas Karlsson

0586 733 263

 

Eva Hyvärinen

0586-733 216

 

Leif Lundin

073-446 16 31

 

 

 

Valberedning

Sven Strömberg

073-668 24 52

 

Mia Forsblom

073-446 10 95

 

Hans Andersson

0586-73 34 31

 

 

Webb redaktör

Tomas Karlsson

0586 733 263