Program – 2019:

 

14/6

Uppvisning Stridsvagn 103C vid Bofors körbana

 

 

Kommande (preliminärt):

 

14/8

Informationsmöte med Chefen Militärregion Väst Överste Peter Hederstedt

27/8

Studiebesök vid Forcit inne på Bofors Test Centers område

18/9

Information om Héroult Elektriska stål AB vid Öfalla

29/9

Höstresa till Engelsbergs Bruk, Oljeön och Hälleskogsbrännan

6/11

Information om FMTIS

11/12

Filmafton