Program – 2024:

 

1/4

Marsch möckeln runt

17/4

Möte med Roger Djupsjö om Ukraina

3-5/5

Vårresa till Åland

15/5

Katarina Tolgfors berättar om Sveriges utrikes-och säkerhetspolitik

 

 

 

Kommande (preliminärt):