Program – 2022:

 

14/9

Amerikanska flygare vid Loka Brunn

24/9

Inbjudan till Gardermarchen i Danmark

29/9

Höstresa till Karlsborg

 

 

 

Kommande (preliminärt):