Program – 2017:

25/1 

Framtidsvision för Tuggenområdet 

9/2

Årsmöte 2017 BofLv

8/3 

RB98 IRIS-T som SL-variant 

18/3

FU Utbildning ”För din säkerhet”

20/4

Säkerhetsläget runt östersjön

20-21/5

Vårresa till Karlsborg och Skövde

23/8

S-vagnen 50 år

7/9

Villingsberg och övningen Aurora
Obs! Heldagsövning!

17/9

Höstresa till Motala
Obs! Heldagsövning!

4/10

Invigning av Stålväggen med Maria Larsson

11/10

Föredrag om Vaberget i Karlsborg

25/10

Möte med Stefan Bratt

15/11

Föredrag om Robotsystem 15

6/12

Filmafton

 

 

Kommande (preliminärt):