Program – 2019:

 

3-10/8

Kom och hjälp till vid VM i Dynamiskt Skytte

14/8

Möte med Chefen Militärregion Väst Överste Peter Hederstedt

27/8

Studiebesök vid Forcit inne på Bofors Test Centers område

18/9

Information om Héroult Elektriska stål AB vid Öfalla

29/9

Höstresa till Engelsbergs Bruk, Oljeön och Hälleskogsbrännan

9/10

Föredrag om U137 i Karlskronas skärgård

6/11

Information om FMTIS

11/12

Filmafton

 

 

Kommande (preliminärt):